Летни курсове по английски език за деца в III-IV клас

Лятно училище «ЛИНГВИЯ» Да “оживим” английския език заедно!

Скъпи родители,

Ние в LINGVIA вярвяме, че вашето дете е отделна вселена със свои  собствени предпочитания, умения и заложби. Затова работим на малки групи, което дава възможност  да му обърнем  внимание и да подходим  към него по начин, който най-много би го стимулирал смело да навлезе в необятността на английския език. LINGVIA Summer School предлага на нашите малки ученици да се фокусират върху английския език след края на натоварената учебна година, като направят преглед на изучаваните граматика и лексика в нов контекст и развият говорните си умения, анализирайки, интерпретирайки и изигравайки кратък художествен текст.  Форматът, който предлагаме, се базира на най-новите подходи в чуждоезиковото обучение, свързани с възприемането и усвояването на  езика с помощта на дейности, любими и привични за всяко дете. На децата от трети и четвърти клас предлагаме разнообразни занимания като езикови игри и приложни дейности за изработване на декори и кукли към четивото на английски, което ще драматизираме. По този начин те ще имат възможността да затвърдят основни граматични конструкции, като сегашно просто и продължително време, минало просто време, must/ mustn't, can/can't, и др., както и лексика, които са изучавали през учебната година,  като се превъплъщават в ролите на различни любими герои. Надяваме се в края на LINGVIA Summer School английският вече да не е за тях просто един чужд език, а още едно изразно средство за общуване и игра.

9:30 - 10:15

Време за припомняне на лексика и граматика, упражнения или

допълнително четиво: работа върху текст

10:15 - 10:45

Време за закуска и игри на открито

10:45 - 11:30

Езикови игри и приложни дейности

 Продължителност: 4 седмици месечно всеки делничен ден по 2 учебни часа

Цена: 320лв/месец(4x80лв) без материали

Начало: 04.06.2018г.