Английски език за деца в І клас

 

Учебна система: Power Up

 Учебната година започва от началото на октомври и завършва в края на май. Заниманията са с продължителност 60 минути два пъти седмично. Малките групи дават възможност за индивидуална работа с всяко дете. Четиридесет и четирите звука в английския език са представени по забавен и запомнящ се начин, като децата се насърчават да откриват връзките между отделните звукове и букви в английската азбука. Характерно за учебната система Power Up е, че децата се запознават поетапно с основните фонетични знаци, с които се записват отделен звук или звукове и тяхното буквено съответствие, което подпомага развиването на четивни умения. Системата е организирана на базата на идеята за рефлексивния подход, развиващ умението на децата за адекватна самооценка и активно учене в процеса на взаимодействие с учителя. Застъпени са базовите граматически структури, които се възприемат и затвърдяват посредством песни, текстове под формата на комикси и допълнителни четива, както и множество забавни допълнителни ресурси. Широко са застъпени междупредметните връзки, което обогатява общата култура на децата. Темите на уроците са актуални и са разработени съобразно съвременното разбиране за възможностите на обучението да развива критичното мислене у децата и да ги възпитава в общочовешки ценности. Учебната система Power Up напълно покрива програмата за изпитите на Кеймбридж за “Young Learners English” (YLE).

Плащането на учебната такса е на годишна база съобразно предвидения брой учебни часове, като ваканциите и официалните празнични дни са предварително изключени, еднократно (до 30 септември) или на две вноски (15-30 септември и 15-31 януари). Сумата е 621 лв при еднократно плащане с калкулирана 5% отстъпка или две вноски по 327 лв. Цените не включват учебници. Отстъпка от 20% на годишната учебна такса за второ дете от семейството и без такса за трето, включени в групови курсове в рамките на учебната година. 

За допълнителна информация, моля, позвънете на телефон 0885 275 188 или пишете на e-mail: angliisky@abv.bg