Английски език за ученици 128 уч.ч.

Учебната година започва от началото на м. октомври и завършва в средата на м. юни. Седмично се провеждат по четири учебни часа, разпределени два пъти по два без междучасие или три пъти седмично по приблизително един астрономически час /55 мин/.

 Предвидена е възможност за индивидуална работа с Вашето дете.

В центъра на учебния процес са подрастващите и промяната в мирогледа им, като същевременно с помощта на близки до интересите им теми се запознават по мотивиращ начин с принципите на граматиката, лексиката, четенето, писането и слушането. Системата предлага многобройни упражнения, включително интерактивни, както и дискусии в класната стая. Културната информация с минипроекти стимулира любопитството на учениците.

Учебна система: Power Up/ PREPARE. 

Плащането на учебната такса е на годишна база съобразно предвидения брой учебни часове, като ваканциите и официалните празнични дни са предварително изключени: еднократно с 5 % отстъпка до 31 октомври; на две вноски (1-31 октомври и 1-31 януари) или на четири вноски (в рамките на месеците септември, ноември, януари и март). Цените не включват учебници. Отстъпка от 20% на годишната учебна такса за второ дете от семейството и без такса за трето, включени в групови курсове в рамките на учебната година.

За допълнителна информация, моля, позвънете на телефон 0885 275 188 или пишете на e-mail: angliisky@abv.bg.