Английски език за ученици 120 уч.ч.

Учебната година започва от началото на октомври и завършва в края на  май. Седмично се провеждат по четири учебни часа, разпределени два пъти по два с междучасие  или три пъти по един астрономически час. Предвидена е възможност за индивидуална работа с Вашето дете.

Характерно за учебната система Power Up е, че се поставя фокус върху рефлексията, като качество на личността, себепознание, самоанализ и самооценка, чрез привикването на децата да си поставят ясно определени цели, да наблюдават и следват поетапно тяхното реализиране. Предвидени са страници за попълване на специален дневник на постиженията и уменията на децата и те сами чрез цветови код определят степента според тях на усвояване на учебния материал. Друго важно преимущество е  разглеждането на начина, по който звучат някои букви и буквосъчетания в думи, което подпомага развиването на четивни умения. Темите на уроците са актуални и са разработени съобразно съвременното разбиране за възможностите на обучението да развива критичното мислене на децата и да ги възпитава в общочовешки ценности. Учебната система включва упражнения по формата на изпитите на Кеймбридж за малки ученици “Young Learners English” (YLE).

Плащането на учебната такса е на годишна база съобразно предвидения брой учебни часове, като ваканциите и официалните празнични дни са предварително изключени: еднократно с отстъпка от 5 % до 31 октомври; на две вноски (1-31 октомври и 1-31 януари ) или на четири вноски (в рамките на месеците септември, ноември, януари и март). Учебниците се доплащат. Отстъпка от 20% на годишната учебна такса за второ дете от семейството и без такса за трето, включени в групови курсове в рамките на учебната година.

За допълнителна информация, моля, позвънете на телефон 0885 275 188 или пишете на e-mail: angliisky@abv.bg