За нас

Езиков център «ЛИНГВИЯ» предлага обучение по английски език в групи до десет или индивидуално чрез общи или специализирани курсове от 2011 година.

2020 г. От 2019/2020 учебна година ЕЦ " ЛИНГВИЯ" предлага и онлайн дистанционно обучение по английски език в групи и индивидуално, като напълно покрива програмата и времетраенето на присъствената форма. Взаимодействито с учител се осъществява през цялото време на провеждане на обучението и същевременно спестява необходимостта от придвижване до нашите филиали.

2018 г. Като администратор на лични данни, "ЛИНГВИЯ" ЕООД отговаря за прилагането и спазването на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни. Ние се отнас,ме сериозно  към въпросите за сигурността и поверителността на всякакъв вид лична информация, която получаваме от Вас във връзка с предоставяните Ви услуги. Тази минимална по обем лична информация включва следните данни: Име; Телефон; Имейл; Предишен опит по отношение на езика.

Тези данни са ни необходими, за да извършим диагностика на нивото на езиковите умения на съответния обучаем, да Ви държим в течение на промени, които се налагат в процеса на обучение и новини, да ви информираме за напредъка на Вашето дете или на Вас, като обучаем и да издаваме документи, удостоверяващи определена езикова подготвеност и присъствие по време на курса. 

Личните данни, с които боравим не се съхраняват в електронен вид, а само на хартия за периода на провеждане на обучението.

2016 г.  От месец юни вече сме горд член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Това ще даде възможност на по-амбициозните от вас да се изявяват на състезанието по английски език, организирано ежегодно само за ученици на школи и училища, членове на Асоциацията. Ще бъдем запознавани преди всички останали с най- съвременните учебници и помагала за изучаване на английски език на едно от най-старите издателства в света Кеймбридж Юнивърсъти прес, а ние учителите ще имаме възможност да повишаваме квалификацията си и да обменяме идеи за това как да бъдем по- добри преподаватели на семинари, организирани в кръга от членове на тази организация и така по- успешно ще ви помагаме да учите.

За пръв път наши ученици полагат успешно изпит за сертификат на Cambridge.

2015 г. Открива се филиал в гр. София, кв. Лозенец, ул. “Димитър Димов” № 20 (срещу 107 ОУ “Хан Крум”). Започва предлагането на нова услуга “Английска чакалня” (English Waiting Room) за ученици от 107 ОУ в учебни дни, 7:40-8:40.

2014 г. Започва обучение на деца в предучилищна възраст (Baby Alliance). Включват се подбрани допълнителни четива от водещи издателства към програмите за обучение, които са адаптирани и съобразени с езиковата подготовка на учениците.

2013 г. Откриваме третият си филиал към 49 ОУ “Бенито Хуарес”, гр. София

2012 г. Провежда се първият ни специализиран курс за фирмени клиенти с професионално направление “логистика“.

2011 г. Откриват се два филиала в гр. София, към 199 ОУ “Св. Апостол Йоан Богослов“ и 130 СОУ “Стефан Караджа”. Организират се освен общи езикови курсове през учебната година, също и лятно училище, и курс за възрастни. Въвеждат се открити уроци в края на учебната година за децата от начален курс.