Индивидуално обучение по английски език

Езиков център «ЛИНГВИЯ» предлага индивидуално обучение по английски, което дава възможност за пълноценно развитие на детето по отношение на езика според собственото му темпо на възприемане и го стимулира да задава въпроси, което не би направило в присъствието на други деца. Индивидуалното обучение предоставя преди всичко помощ в училище. Това се постига, като се работи по учебниците и помагалата, които детето ползва в училище през учебната година. Упражненията се правят най- вече устно и се обясняват. Така не му се отнема възможността да ги направи заедно със съучениците си , но му се дава увереност, че се занимава с нещо познато. Непознатата лексика се обяснява, а при затруднения с граматиката се дават допълнителни упражнения. Помощта при написване на домашната работа по английски е друга съществена полза от индивидуалното обучение. Има възможност да се работи и по учебна система, различна от ползваната в училище, която е съобразена с възрастта и нивото на детето. Учебната такса е 45 лв. / 60 мин или 30 лв/ 40 мин, или 60 лв/ 80 мин. При посещение на полуиндивидуални часове на две деца от семейството в рамките на едно занимание, таксата на второто дете е със 75% отстъпка. Предлагаме също и индивидуално обучение по английски език за възрастни.