Обучение по английски език за възрастни

Курсовете по английски език за възрастни се провеждат на модули, като всеки отделен модул обхваща едно ниво от Общата европейска езикова рамка. Работи се по системата Empower на издателство „Кеймбридж”. Защо Empower? Казано накратко това е учебна система, чиято основна цел е да подготви учащите самостоятелно да общуват на английски в реални житейски ситуации извън класната стая. Авторите са изготвили учебните материали, като са взели под внимание факта, че в наши дни английският език най-често са използва като средство за общуване между хора, за които е чужд. Затова са подбрали универсални теми и текстове, които представляват интерес за повечето хора по света. В курса присъстват и теми, които да им помогнат успешно да общуват в една многонационална среда. Затова и в разделите за слушане са включени записи, както на хора, за които английският е майчин, така и на такива, за които е чужд. Тъй като курсът е изцяло с практическа насоченост, авторите въвеждат граматичните правила чрез практически упражнения. Новите думи се представят в автентични текстове, в словосъчетания, които най-често се употребяват в говоримия език. Специално внимание е отделено на произношението, тъй като в английския има 44 звука, а само 26 букви, което представлява особена трудност за чужденците. Учащите имат възможността да формират умения за общуване в реални ситуации посредством множество различни ролеви игри и тематични дискусии. В учебните помагала широко са застъпени упражнения, които да развиват умения за слушане с разбиране. Включени са и практически задачи за формиране на умения за писане, тъй като в ежедневието ни все по-често се налага да общуваме в писмен вид, било то по ел. поща или по мобилни телефони с кратки текстови съобщения.